240th 19-20th c. paintings, furniture > Folder, 34 pcs

128. Rippl - Rónai József (Kaposvár, 1861 - Kaposvár, 1927)

Folder, 34 pcs

zinkography on paper

280*360 mm

every sheet signed: Rónai and monogram