"Kulcsot hozzám te találj"

2016. február 11

Megnyílt Bagdy András gyűjteményéből rendezett kulcstartó kiállítás

Ahogyan ma, úgy a múltban is fontos volt az értékek őrzése, zár alatt tartása. Ahol zárakat fabrikáltak, ott azok nyitására kulcsok is készültek. A kulcsok őrzői – a királyi udvarok kamarásai, nemesi birtokok kulcsárai, családi gazdaságok gąazdasszonyai – megbízható, fontos emberek voltak. A jelképes értékőrzőkön túl a kulcsok valódi gazdái, a kincstárak, kamrák, pincék, éléstárak, ládikák, cukortartók őrzői évszá-zadokon át a kulcsokat is tartották valahol. Leginkább maguknál, öveikre rögzítve kulcskarikán, később díszesebb kulcstartón.
Ennek a nagyon praktikus, de az öltözködésben is hangsúlyos, szinte ékszerként viselt eszköznek a magyarországi emlékanyagát gyűjtötte össze hosszú évtizedek alatt Bagdy András. Több száz darabból álló gyűjteményéből mutatunk be itt válogatást. Kollekciója a műfaj virágzásának több mint száz esztendejéről ad számot a 19. század elejétől.
A műfaj történeti gyökerei kevéssé ismertek. Ókori római és középkori előzményei inkább csak funkcionális karikák és nem ékszerek. Létezett az ókori görög-római világban női szépítőeszközök olyan összefűzött tárgy együttese, amely egy a kulcstartókkal rokon, a 18-19. században elterjedt tárgytípus, az ún. chatelaine ősének tekinthető. Ennek a francia chateau (vár) kifejezésből eredő nevű ékszernek a felfüggesztése megegyezik az itt bemutatott kulcstartókéval. Ez a női öveken hordott ékszer szimbolikusan jelezte, hogy az úrnő birtokában van „várának” kulcsa.
A kulcstartó valódi személyes tárgyként kialakításában is utalt gazdája személyére, nevének kezdőbetűit, családi címerét, vagy mesterségének jelképeit ábrázolta. Uralkodók, szentek, nemzeti hősök és jeles államférfiak képmásai hirdették a kulcstartó gazdájának hovatartozását.
Bagdy András szenvedélyes és áldozatos gyűjtő-munkájának köszönhetjük, hogy hazánkban a kulcstartók műfajáról árnyalt képet alkothatunk. Bátran állíthatjuk, hogy közgyűjteményeink sem rendelkeznek ilyen gazdag, változatos emlékanyaggal e tárgykörből.