VÁSÁRLÁS

AUKCIÓS FELTÉTELEK A VÁSÁRLÓ FELÉ

1. A Nagyházi Galéria mint árverési ház az árverést - az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő - szervezi, rendezi és vezeti. Az árvereztetők által átadott tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát valamint kikiáltási árát élő szóval kihirdeti, amire a venni szándékozók tárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt, ügyfélkártya, illetve név és lakcím szerint regisztrálva, licitáló tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve kötelezően fogadják el.

2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett VÉDETT tárgy esetében az 2001. évi LXIV. tv.-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti.

3. Az Aukciósház mint kereskedelmi képviselő az árvereztető - megbízó - nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Az Aukciósház fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverezését mellőze.

Licitlépcsők, Emelkedés:

20 eFt alatt 1 eFt

20 eFt és 50 eFt között 2 eFt

50 eFt és 100 eFt között 5 eFt <összegben az árverésen kifizetésre ker/p>

100 eFt és 200 eFt között 10 eFt

200 eFt és 500 eFt között 20 eFt

500 eFt és 1 000 eFt között 50 eFt

1 000 eFt és 2 000 eFt között 100 eFt

4. A vevő a vételárat vagy annak 20%-át foglalóként az árverésen azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy ül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A kereskedelmi képviselő biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 14 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege - határidőben történő teljesítés esetén - beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, úgy ez esetben a kereskedelmi képviselő (az Árverési ház) az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló részére nem jár vissza.

5. A vevő a kereskedelmi képviselő részére 25% közvetítői díjat tartozik fizetni.

6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízás tárgyát nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti - a költségei levonását követően - a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

7. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson.

8. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető.

9. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell - az árverést megelőzően - meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólalmlásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy hamis - bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet. Az Akciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti.

10. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak.

11. Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. Az árverező által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a kereskedelmi képviselő felelősséget nem vállal. és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.

12. VÉTELI MEGBÍZÁS: Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján, helyette a kereskedelmi megbízott - a megbízásnak megfelelően - hivatalból árverezhet, illetve telefonon személyesen licitálhat. Telefonos vételi megbízást 300 Euro ill. 80 eFt alatt nem fogadunk el. Telefonos vételi megbízás esetén - amennyiben a telefonos kapcsolat nem jön létre (a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető) - a kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendő. Esetleg felmerülő telekomunikációs problémákért felelősséget nem vállalunk. Vételi megbízásban meghatározott összeg 20%-a előlegképpen lefizetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegre ad megbízást vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, úgy a megbízó az árverés után az előleget - a vételi megbízás elismervényének ellenében - minden levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a vételi megbízás sikeres, az előleg foglalónak tekintendő.

13. VÉDETTSÉG: Az árverési katalógusban "VÉDETT" jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A "VÉDETT" jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásba veszik, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő

14. KIVITELI ENGEDÉLY: A kulturális javak külföldre viteléről az 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. Magyarország területéről a kiviteli engedélyköteles kulturális javak ideiglenes vagy végleges kiviteléhez a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) megfelelő engedélye szükséges. További információ a www.oroksegvedelem.kormany.hu honlapon olvasható. A kulturális javak külföldre vitelével (engedélyeztetés, csomagolás, vámkezelés, szállítás) a Nagyházi Galériával együttműködő szakértő cég foglalkozik: FOR-ANT-EX Bt. (www.forantex.hu)

15. ÚRJAÁRVEREZÉS: Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. A katalógusban jelzett Eur árak kizárólag információs céllal szerepelnek. Az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes valuta árfolyam.

16. SZÁLLÍTÁS: A tárgyak elszállítása a vevő költségére és felelősségére történik. Nagyházi Galéria és Aukciósház mint kereskedelmi képviselő.

Írásbeli vételi megbízás

Megbízás alapján is teljesítünk vásárlásokat. Szolgáltatásunk ingyenes. A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük előnyben. Kérjük, mindig határozza meg a felső limitet, azt az összeget, amit, ha részt vesz az aukción, megadna a tárgyért. Enélkül vásárlási megbízásokat vagy korlátlan limiteket nem fogadunk el. Telefonmegbízásokat csak a megbízó kockázatára és írásbeli (levelével vagy fax bank garancia) megerősítés alapján fogadunk el. Faxszámunk vételi megbízás esetén: Nagyházi Galéria (06-1) 475-6005. A sikeres licit érdekében határozottan felhívjuk a figyelmét, hogy megbízását legkésőbb 24 órával az aukció előtt juttassa el.

Licitálás tárcsával

Az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy tárcsával árverezzenek. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban az esetben, ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció vezetője az Ön számával ütötte le a tételt. Bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének. Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, melyet licitálása befejezése után egyben rendezhet.

A FIZETÉS MÓDJA

A fizetés módja az árverési feltételek 4. és 5. pontja szerint készpénzzel történik. A kikiáltási árakat euroban a katalógus lezárásakor érvényes árfolyam alapján számítottuk ki. Az árverés idején ettől eltérő árfolyam lehetséges. Telefonon történő licit vagy írásbeli vételi megbízás esetén a vételárat a Nagyházi Galéria számlaszámára utalni szíveskedjék. Nagyházi Galéria bankszámlaszámai:

HU56 10300002-20110565-00003285 HUF

HU61 10300002-10006141-00014048 GBP

HU80 10300002-20110565-40120016 USD

HU38 10300002-51200042-26304883 EUR

(Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.)

HU66 5043 1245 1000 4672 0000 0000 HUF

(Takarékbank Zrt.)

HU45 12010635-01804994-00100006 HUF

HU03 12010635-01804994-00300000 EUR

(Raiffeisen Bank Zrt.)

HU55 1171 0002 2415 0288 0000 0000 HUF

(OTP)

A bankszámlaszámokkal kapcsolatos felvilágosításért kérjük hívja a +36 1 475 6000 vagy +36 1 475 6003 telefonszámokat.

A szállítás költségei a vevőt terhelik.

A KATALÓGUSBAN ELŐFORDULÓ SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

1. Az a festmény, amely a katalógusban a festő nevével szerepel, véleményünk szerint az illető festő műve. Pl. Steen Jan H. (1626-1679).

2. Az a festmény, amely a katalógusban "...nak tulajdonított" műként szerepel, véleményünk szerint feltehetőleg annak a festőnek a műve.

3. Az a festmény, amely mellett a "műhely" jelzés áll, véleményünk szerint az illető művész műhelyében készült, akár személyes közreműködésével.

4. Az a festmény, amelyet "köre" jelzéssel láttunk el, véleményünk szerint egy, a festő hatása alatt dolgozó másik művész egykorú munkája.

5. Az a festmény, amelyet "...követője" jelzéssel láttunk el, véleményünk szerint egy, a feltüntetett művész stílusában készült, de később működő művész munkája.

6. Az a festmény, amelyet "...iskola" jelzéssel láttunk el, továbbá hely vagy régió és/vagy dátum megnevezéssel, véleményünk szerint abban az időben és helyen készült, pl. nápolyi iskola 17. század.

7. A "jelzés" véleményünk szerint azt jelenti, hogy a szerzőt nem lehet teljes biztonsággal azonosítani, vagy hogy a jelzés később került a képre, más kéztől származik.

8. A képek méretét cm-ben adjuk meg (magasság, szélesség)