KIVITELI ENGEDÉLY

Műtárgykivitel (kiviteli engedélyezés)
Magyarország területéről a kiviteli engedélyköteles kulturális javak ideiglenes vagy végleges kiviteléhez a Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda megfelelő engedélye szükséges. A kiviteli forgalmat és a szükséges engedélyek meglétét a vámszervek ellenőrzik a rájuk vonatkozó nemzeti és EU közösségi szabályozás alapján.
Kiviteli engedélyköteles tárgyak köre:
Az adott tárgy tartozzon a kulturális javak körébe valamint kora és forgalmi értéke egyszerre érje el a törvény mellékletében meghatározott értékeket. Az ide tartozó tárgyak végleges vagy ideiglenes kivitele kizárólag a Műtárgyfelügyeleti Iroda engedélyével történhet. 

 
Hogyan kaphatom meg a kiviteli engedélyt, illetve a műtárgykísérő igazolást? 
A kiviteli engedélyezés menetét, részleteit jogszabályok szabják meg. 

1. Engedélykérelem benyújtása
Töltse ki a formanyomtatványát és nyújtsa be tárgyanként egy darab fényképpel együtt a Műtárgyfelügyeleti Irodának. (A formanyomtatványt letöltheti innen, vagy a Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodán elhozhatja.)
 
2. A kivinni szándékozott műtárgy bemutatása – kérelem elbírálása
A kérelemben leírt műtárgyak bemutatására – lehetőség szerint előzetes bejelentkezést (tel.: +36-1-225-4980, e-mailen:kivitel@forsterkozpont.hu) követően – minden kedden, 9.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között, Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda szemlehelyiségében (1014 Budapest, Táncsics M. u. 1. földszint) van lehetőség.
A méretüknél, súlyuknál, sérülékenységüknél vagy mennyiségüknél fogva nem, vagy csak nehezen szállítható műtárgyakat, a Műtárgyfelügyeleti Iroda munkatársai – a kérelmezővel történt előzetes egyeztetés nyomán – helyszíni szemle (kiszállás) keretében tekintik meg.
 
3. Az engedély kiadása
Műtárgyfelügyeleti Irodán veheti át vagy kérheti a postai kézbesítést is.
 
Ár 
A műtárgykiviteli engedélyezési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 7.200,- tárgyanként, illetve tárgyegyüttesenként.
 
Időtartam
A közigazgatási eljárások általános szabályai szerint 22 munkanap alatt kell döntést hozni, és az engedélyt megadni, vagy a kérelmet elutasítani.
 
* A fenti információt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ honlapjáról gyűjtöttük össze (http://www.forsterkozpont.hu/)